aliplasttridonevasommerjanosik

AluGlas, s.r.o.
Obchodná 4871/13
SK - 921 01 Piešťany

IČO:  44 116 179
IČ DPH:   SK2022592143
Bohuslav Minárech
konateľ spoločnosti
E-mail:
Tel.: +421 905 392 402
Bankové spojenie:
TATRABANKA, a.s., Piešťany
SK65 1100 0000 0029 2791 0869
SWIFT: TATRSKBX


Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registri
OR Okr. súdu v Trnave, vl. č. 21793/T.